VD har ordet

VD Torbjörn winsells reflektioner på 2017 och inblick i 2018

Förra året var ett mycket lyckosamt år för Svensk Pilotutbildning elever. Fler än någonsin fick jobb snabbt efter utbildningens slut både på flygplan- och helikoptersidan.

Att vara i flygindustrin innebär snabba kast upp och ner i konjunkturer. Svensk Pilotutbildning har dock envist kört mot samma mål; våra elever ska få jobb efter avslutad utbildning oavsett. Och arbetet har lönat sig. De allra flesta har fått jobb efter att ha gått hela vägen på Svensk Pilotutbildning.

Vi har tittat noga på hur vi kan skruva till utbildningen för att på bästa sätt anpassa oss efter marknaden, säger Torbjörn Winsell, VD Svensk Pilotutbildning. När det kommer till utbildningen vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för eleven genom att skapa ett unikt utbildningsupplägg. Det har vi gjort genom att anpassa flottan med den modernaste tekniken på både flygplan och simulatorer efter diskussion med skandinaviska flygbolag. Vi flyger Diamond DA40 och DA42 vilka har den senaste tekniken och bäst miljöanpassade. Eleven får därmed så högt träningsvärde som möjligt. All IFR-flygning (instrumentflygning) görs i tvåmotoriga flygplan. Vi vill spegla verkligheten så hela 105 timmar vigs åt tvåmotorflygning; 65h i DA42 flygplan och 40h i DA42 simulator. Svensk Pilotutbildning är den enda flygskolan som erbjuder detta.

Som grädden på moset avslutas utbildningen med MCC (flerpilotskurs) i en full flight simulator!

Skolan ligger på en city-flygplats i Göteborg vilket uppskattas av eleverna som får tillgång till storstadslivet.

Som bevis på att vi gör rätt har Svensk Pilotutbildning blivit tilldelade statsfinansierade platser på helikoptersidan genom Myndigheten för Yrkeshögskolan i flera års tid.

En av våra kärnfrågor är jobb. Våra elever visar sig vara väldigt anställningsbara. Flygbolagen vet vad de får när de anställer elever från Svensk Pilotutbildning. De speglar kvalitén på utbildningen. De före detta eleverna jobbar på över 40 flygbolag globalt på flygsidan och hela 70 procent fick jobb genom sina LIA-platser på helikoptersidan, främst inom bruksflyg på den skandinaviska marknaden. Suget efter piloter verkar bara ha öka och både Boeing och Airbus förutspår ett mycket stort behov av piloter framöver. Svensk Pilotutbildnings goda rykte på marknaden säger mig att vi får se många fler anställningar framöver, avslutar Torbjörn.

Vare sig det gäller samarbete med flygbolag, utbildningsform eller strategi så är 2018 års fokus att fortsätta med arbetet att få ut våra elever på arbetsmarknaden.

Hur är det att gå på Svensk Pilotutbildning?

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?    Välj vilket område du vill få nyheter om:
    AirplaneHelikopterutbildning
    [mc4wp_checkbox]
    Härmed godkänner jag Svensk Pilotutbildningspersonuppgiftspolicy