Så blir du pilot

Steg för steg att bli pilot

Recruitment Day
är det första steget du tar för att bli pilot.

Steg 1

Antagningskrav och antagningsprocessen
Vilka krav finns för att kunna bli pilot? Vad händer efter Recruitment Day?

Steg 2

Antagningskrav

Antagningskraven för att börja vår Trafikflygarutbildning, kommersiell pilot för flygplan eller helikopter på Svensk Pilotutbildning:

  • 18 år eller äldre
  • Godkänt slutbetyg från gymnasiet
  • Godkända betyg (lägst betyg E) i Engelska 6, Matematik 2a, b eller c och Fysik 1a eller 1b.

(Högskolepoäng eller meritpoäng räknas ej)

Du måste även få godkänt resultat på antagningstester för att bli antagen till Svensk Pilotutbildning:

  •  Antagningstest och personlig intervju (bokas individuellt) efter inskickad  ansökan. Efter godkänt resultat på antagningstester & intervju, genomförs Flygpsykologiskt lämplighetstest samt Medical Class 1.

Flygpsykologiskt test

Medical Class 1 – flygmedicinsk undersökning

Boka tid för Medical Class 1 på Flygmedicinskt Centrum i Skåne AB, Malmö, tel: 040-208125, mottagning@flygmedc.se eller Aleris Flyg och Dykmedicinskt Centrum i Stockholm tel: 08-6906362, flygdykmed@aleris.se.

Ansökan till vårens kursstart 8 januari 2020 är nu öppen

Använd länken för att ansöka till vårens kursstart.

TEORI
Flygning och teori varvas under utbildningens olika faser.

TEORI

BTKI – Basic Theoretical Knowledge Instruction är den grundläggande teoriutbildningen och inkluderar ämnen som Airlaw, Aircraft General Knowledge, Flight Planning and Performance, Navigation, Human performance and limitations, Meteorology, Operational procedures
Principles of flight och Communications.

ATKI – Advanced Theoretical Knowledge Instruction är den avancerade teoriutbildningen där målet är att ge studenten en bred och djupgående förståelse för ämnena Air Law, Aircraft General Knowledge, Instrumentation, Mass and Balance, Performance, Flight Planning and Monitoring, Human Performance and Limitations, Meteorology, General Navigation, Radio Navigation, Operational Procedures, Principle of Flight och Communications.

Multi Crew Cooperation Theory (MCC) är en isolerad teoridel som sträcker sig längs fas 5 i den praktiska flygdelen.

Aeroplane Operational and Technical instruction. När studenten introduceras till en ny typ av flygplan måste en teknisk och operativ genomgång genomföras som en del av utbildningsprogrammet.

FAS 1 – Grundläggande visuell flygutbildning
Innehåller flygövningar i Diamond DA40 flygplan fram till första soloflygningen.

FAS 1

FAS 1 – Grundläggande visuell flygutbildning
Innehåller flygövningar i Diamond DA40 flygplan fram till första soloflygningen. Fasen omfattar praktiska moment och manövrar enligt bland annat följande:

Förberedelser inför flygning (beräkning av massa och balans, inspektion av flygplanet).
Trafikvarv inklusive start och landningsövningar.
Manövrering av flygplanet med hjälp av yttre visuella referenser.
Flygning i kritiskt låga farter, undvikande av spin, simulerat motorbortfall och nödlägesträning.

Flygning enmotoriga flygplan på Svensk Pilotutbildning fas 2

FAS 2-3
Flygning och teori varvas under utbildningens olika faser.

FAS
2 – 3

Flygning enmotoriga flygplan på Svensk Pilotutbildning fas 2

Flygning FAS 2 omfattar praktiska moment och manövrar enligt följande:

Start- och landningsövningar i korta flygfält.
Grundläggande flygövningar med hjälp av instrument.
Långnavigationsflygning med hjälp av visuella referenser och radionavigationshjälpmedel.
Trafikvarv med start och landningsövningar på olika närliggande flygplatser.
Start och landningsövningar i sidvind.
Flygning till och från flygplatser, passering av olika luftrum.
Inflygning mot internationella kontrollerade flygplatser med tillhörande procedurer och radiofraseologi.
Tolkning av meteorologisk data för flygning och användning av flyginformationstjänst.

FAS 3 – Mörker- och distansflygning

FAS 3 omfattar praktiska moment och manövrar enligt följande:

Flygning med kritiskt höga farter, igenkännande och hävande av spin.
Mörkerflygutbildning.
Solodistansflygning.
Trafikvarv med start och landning i olika väderförhållanden.

Instrument och tvåmotorflygning.
Nu lär sig eleven flyga på flermotoriga flygplan.

FAS 4

Flygning FAS 4 omfattar flygövningar upp till instrumentbehörighet (på flermotoriga flygplan).
95 timmar flygs som instrumentflygtid varav upp till 40 timmar kan utföras som instrumenttid på marken (utbildning i simulator). Under instrumentflygtiden kommer studenten bland annat få agera befälhavare under lärarens övervakning.

MCC – Multi Crew Cooperation
”Den roligaste delen på hela utbildningen”

FAS 5

MCC står för Multi Crew Cooperation och här lär sig studenten att flyga i flerpilotsystem. FAS 5 genomförs i en full flight Boeing 737 simulator. ”Den roligaste delen på hela utbildningen” säger de flesta studenterna.

CV seminarium. hur man skriver ett CV för piloter

I ett återkommande CV-seminarium
lär sig eleverna att skriva ett topp-CV för piloter.

CV

CV seminarium. hur man skriver ett CV för piloterSvensk Pilotutbildning kör återkommande CV-seminarium där före detta elever som nu är ute och jobbar som styrmän eller kaptener går igenom hur man skriver ett tipp-CV som pilot. De går även igenom vanliga intervjufrågor till piloter och annat som är bra att tänka på när man söker sitt första pilotjobb. Svensk Pilotutbildning vill att våra elever ska vara så anställningsbara som möjligt efter avslutad utbildning.

LIA (Lärande i Arbete) eller praktik
kommer ske i slutet av
utbildningen på olika flygbolag
under en sexmånadersperiod.

PRAKTIK

LIA (Lärande i Arbete) syftar till en arbetsplatsutveckling och arbetsplatslärande som skapar ökad kunskap och förståelse hos studenten. LIA syftar även till att ge studenten möjlighet och förutsättningar att bygga upp ett kontaktnät hos framtida arbetsgivare redan under studietiden som kan resultera i ett framtida arbete utan större tidsförlust. Den ska ge studenten motivation och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning.

Svensk Pilotutbildning samarbetar med de flesta svenska flyg-och helikopterbolagen för elevernas LIA.

Vad händer sedan?
Efter pilotutbildningen är du klar att söka jobb inom tung luftfart.

JOBB

Svensk Pilotutbildning är stolta över sina kontakter inom branschen. Att hitta ett jobb vid slutförandet av sin Trafikflygarutbildning är av största vikt efter investeringarna som gjorts för att slutföra utbildningen.

Nätverkande är en stor och viktig del av att hitta ett jobb och de som gått hela utbildningen på Svensk Pilotutbildning kommer med i Svensk Pilotutbildnings Alumninätverk där gamla studenter samlas med nyutexaminerade för att bl.a utbyta erfarenheter och tipsa om jobb. Dessutom blir man som alumn kallad till olika event och föreläsningar som vi har på skolan. Att ha gått hela Trafikflygarutbildningen på Svensk Pilotutbildning betyder verkligen någonting – gemenskap, kvalité på utbildningen och ett brett nätverk vilket leder till stora jobbmöjligheter.

Du kan läsa mer om vad som hänt med våra studenter efter avslutad utbildning i Månadens Intervju

Svensk Pilotutbildnings nätverk är stort och det är förmånligt att bli en del av detta. Vi har samlar upp de som är klara med sin utbildning på Linkedin under gruppen Svensk Pilotutbildning alumninätverk. Om du ännu inte är en alumn så går det bra att följa oss ändå på Linkedin på Svensk Pilotutbildnings företagssida.