Henrik Wallén – Scandinavian Air Ambulance

Drygt 100 studenter finns inskrivna på Svensk Pilotutbildning (SPU) per år och samtliga flygplanselever kommer under Trafikflygar-utbildningens gång komma i kontakt med skolans Chief Flight Instructor (CFI) Henrik Wallén. Bland hans uppgifter är att se till att eleven är redo för uppflygning för Transportstyrelsen. Vid sidan av SPU jobbar han även som styrman på Scandinavian Air Ambulance.

Henrik, berätta lite om dig själv.

Jag är 32 år, född i Docksta som ligger lite söder om Örnsköldsvik men har flyttat runt mycket i Sverige samt i USA. Jag har jobbat på Svensk Pilotutbildning sedan 2007 och pendlar hit för jag bor paradoxalt nog nära Landvetter flygplats. Först var jag flyglärare men blev efter något år Chief Flight Instructor (CFI). Ett tag jobbade jag för Jiviar och flög Cessna Citation men nu jobbar jag vid sidan av på Scandinavian Air Ambulance som styrman sedan ett år tillbaka och flyger Beech 200. Jag är även kontrollant åt Transportstyrelsen vilket innebär att jag gör kontroller och uppflygningar inom lätt luftfart. Jag tror jag är Sveriges yngsta kontrollant! Utanför flygvärlden jobbar jag även som spinninginstruktör så det är två rätt lika jobb jag har. Jag gillar att träna och tränar både spinning och löpning.

Din roll som CFI, vad innebär den?

Att vara CFI innebär att jag ansvarar över elevernas praktiska utbildning, dvs att jag följer upp och kollar av att standard hålls inför uppflygningarna. Jag tar även till viss del hand om flygsäkerhetsrelaterade frågor. Rollen innebär även att jag rekommenderar eleverna för uppflygning. CFI är en sk Nominated Post Holder (NPH) och är en nyckelfaktor som måste finnas på ett ATO (Approved Training Organisation). Den här titeln har jag haft sedan 2008 och jag rapporterar till Skolchefen, även den rollen en NPH. Jag är med och flyger på samtliga nivåer från grundutbildning till CPL (Commercial Pilot License) till Flyglärarutbildningen. Ibland har jag hand om extralektioner för tex Polisens piloter också. Man kan säga att jag kommer in i slutet innan det är dags för uppflygning. Det är ett väldigt varierande arbete, man följer med eleven under hela steget till Skill Test som de har med Transportstyrelsen. Oftast har jag runt 25 elever i röret samtidigt, men det flyter på rätt bra.

Hur tycker du en bra pilotstudent utmärker sig?

Jag brukar prata mycket om inställning och attityd enkelt svarat. Det är det viktigaste tycker jag. Vill man av rätt anledning och kämpar för det, lyssnar och tar åt sig av vad lärarna säger, så klarar sig eleverna bra. Det är faktiskt inga supermänniskor som flyger, varken elever eller lärare, utan det är så enkelt att om man jobbar för det så funkar det bra. Jag tror man kan lära alla att flyga men inställningen måste man ha själv som pilot. Det är något man får jobba med långsiktigt. Sedan är ansvarstagande för sig själv, för utbildningen och för material runtomkring (tex flygplan) givetvis viktigt också.

Vad har de flesta svårt med i flygningen?

I grundutbildningen är det start och landning i sidvind. Det är en kombination av de svåraste momenten. Det är rätt vanligt med sidvind på Göteborg City Airport så man får träna mycket på det här. Det kräver koordinering av roder och en bra flygkänsla.
När det gäller IR/ME/CPL blir prioritering mer och mer viktigt. Att ligga före flygplanet. Det gör man genom att planera redan på backen innan man är uppe i luften. Man måste koncentrera sig såpass mycket. Det spiller över på simultankapacitet och prioritering.
Utbildar man sig till FI (Flight Instructor) är utmaningen att sätta sig in i den nya rollen. Att man förväntas kunna svara på alla frågor och att få bra timing på både flygplanet och instruktionen när man berättar hur något skall gå till.

Vad är det roligaste med att vara instruktör?

Att se utvecklingen hos varje enskild individ. Ibland kan det gå lite trögt i början och sen bara exploderar det på inlärningskurvan och kontrollanten kan komma ner och bara le och säga “det där gjorde ni bra”. Vissa klarar sig helt själva genom hela utbildningen, men roligast är att se en proffsig pilot formas efter en trög start. Man ser även på CPL-ceremonierna att de som just blivit klara och ska bli firade har en annan attityd och känsla, än eleverna som sitter längre bak och inte är klara med utbildningen på något år. Det steget är roligt att se. Sen när man får höra att våra elever fått jobb är alltid lika kul, och att de kommer tillbaka och hälsar på.

Du jobbar även på Ambulansflyget vid sidan av SPU, berätta.

Jag jobbar som styrman på Scandinavian Air Ambulance på deltid vilket innebär att jag jobbar där 5 dagar i månaden. Det är roligt att hålla igång den biten av flygningen också, både för mitt yrke och för nätverket till skolan. I företaget finns över 100 piloter på både helikopter och flygplanssidan och vi flyger mestadels inom Skandinavien. Huvuduppgiften är att flyga patienter, läkare och specialistteam (transplantation, neonatalteam osv). Besättningen består av 2 piloter och en sjuksyster. Vi piloter hjälper till med i- och urlastning, bär bårar osv. Det är enormt positivt och roligt att vara delaktigt i det momentet – att vara en del av en kedja specialister och experter. Man träffar både narkosläkare och hjärtkirurger, och så är det vi som är piloter som kan flyga. När man landar så fortsätter hjärnan arbeta. Dagarna går snabbt och det gillar jag. Man flyger ca 4-6 “legs” (flygsträckor)om dagen. I nuläget består flottan av ca 6 maskiner men inom närmsta tiden kommer vi eventuellt utöka flottan och kanske behöva nyanställa fler till besättningen.

Beskriv en vanlig dag på jobbet på ambulansflyget.

Dagen innan man börjar har man fått reda på hur flygschemat ser ut. Man börjar oftast klockan nio. Det är väldigt mycket planering med OP (Operations Coordinator) och kund (tex sjukhus). Det blir lagom korta legs på ca en timma inom Norden. Det finns oftast tid för en lunch på någon flygplats. Det är lite olika om man kommer hem på kvällen eller om det blir övernattning, det beror lite på vilken bas man har. Har man bas i Umeå kommer man tex alltid hem. Flyger man en patient till Kalmar och inte har något att flyga på väg tillbaka får man stanna i Kalmar för man vill inte flyga planet tomt. Annars ser det ut som på vanligt passagerarflyg – kapten flyger en väg, styrman tillbaka osv. Stämningen är bra bland besättningen, det är blandat äldre och yngre. Det är alltid en fröjd att åka till jobbet, allt är så väldigt proffsigt. Normalt kommer man hem runt kl 17, men man får alltid packa sin väska ifall det blir övernattning. Man kan inte planera för något annat på kvällen ifall något plötsligt händer. Man har 60 minuters inställelsetid när man är på standby och och sen måste man vara på plats. Sedan har vi ytterligare 45 minuter innan vi måste kunna vara i luften.

Vad är det mest utmanande med att vara pilot?

Att hålla sig skärpt en lång arbetsdag. Att flyga från A-B är inte så svårt, men skärpan måste finnas. Man ansvarar ju inte bara för sig själv utan har kollegor som ska vara glada också.
Som instruktör måste man ha tålamod; låta utvecklingen vara individuell och ta sin tid.

Du har sett många studenter passera genom åren – har du något tips från CFI-perspektiv att bli en bra pilot?

Förutom det jag nämnde innan så är det att göra allting fullt ut. Kom i tid, lägg ner mycket tid både före och efter examinationer. Man ska ha inställningen att de här två åren är det bara flyg som gäller.

Slutligen, hur beskriver du SPU-andan?

Jag tycker att en styrka som alltid funnits är alla-känner-alla-stämningen! Vi var i grunden en liten skola som nu växt så det knakar men vi har ändå lyckats behålla personal i en sådan utsträckning att alla-känner-alla-stämningen fått leva kvar. Oavsett var man befinner sig i utbildningen finns inga tydliga grupperingar utan allt är transparent. Det är positivt att se och gagnar både personal och framför allt eleverna.

Stort tack Henrik!
Bilder

-Henrik Wallén jobbar deltid på Scandinavian Air Ambulance vid sidan av SPU.
-Ca 4-6 legs per dag flygs på flygambulansen.
-Två piloter och en sjuksyster ingår i besättningen på ambulansflyget.
-Publiken till vårens CPL-ceremoni (CFI Henrik Wallén i förgrunden).

Text: Linda Karlsson
Foto: Henriks privata

Fler intervjuer

Hur är det att gå på Svensk Pilotutbildning?

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?    Välj vilket område du vill få nyheter om:
    AirplaneHelikopterutbildning
    [mc4wp_checkbox]
    Härmed godkänner jag Svensk Pilotutbildningspersonuppgiftspolicy