Helikopterpilotutbildning urval, antagning och ansökan

Svensk Pilotutbildning är mycket glada över att ha blivit tilldelade 14 platser både 2017 och 2018 på helikopterpilotutbildningen genom Yrkeshögskolan. Som med alla utbildningar förväntas vissa krav uppfyllas innan din dröm om att bli pilot kan bli verklighet. Nedan kan du läsa om vilka krav som finns för att kunna söka utbildningen (betygs-, ålders- samt Flygpsykologiska prövningskrav) samt hur urvalet går till. Längst ner på sidan hittar du en steg-för-steg guide med viktiga datum för din ansökan.

Allmän information om utbildningens innehåll, kurser samt studiestöd hittar du här.

Kraven för att vara behörig sökande till utbildningen är:
 • Godkänt slutbetyg från Gymnasiet
 • Matematik 2
 • Engelska 6
 • Fysik 1a (naturkunskap ersätter inte Fysik 1a)
 • Svenska 1

(motsvarar Ma B, Eng B och Fy A från tidigare betygsystem)

Du måste även ha:
 • Fyllt 18 år
 • Godkänd Flygpsykologisk Lämplighetsprövning
 • EASA Medical Class 1

Samtliga förkunskapskrav för programmet enligt ovan måste vara uppfyllda redan i ansökan till utbildningen senast den 15 april 2018 och vara bifogade i ansökan för att den ska tas i beaktan. Inga undantag för sen inlämning ges för Svensk Pilotutbildnings Helikopterpilotutbildning YH. Inga meriter räknas och varken Högskolepoäng eller Högskoleprov finns som urvalsgrupp.

Urval till helikopterpilotutbildning YH

De 40 sökande med högst gymnasiala betygssnitt kallas till test- och intervjutillfället Kompassen hos Svensk Pilotutbildning. Det är standariserade tester på dator som testar logiskt tänkande, numerisk förmåga och rumslig uppfattning samt en djupgående intervju. Vid detta tillfälle ska den sökande kunna uppvisa ett Medical Class 1, vilket är ett krav från Transportstyrelsen för att få tillstånd att flyga. De 14 sökande som efter testerna bedöms ha de bästa förutsättningarna för att klara utbildningen kommer att erbjudas en utbildningsplats.

Flygpsykologisk lämplighetsprövning

För att kunna mäta om en person har uppnått psykisk mognad behövs ett flygpsykologiskt lämplighetstest, där syftet är att mäta de kapaciteter som är nödvändiga för yrket. De flygpsykologiska lämplighetstesten genomförs av en legitimerad eller disputerad psykolog med erfarenhet av att genomföra lämplighetstester för högriskyrken som piloter, sjöbefäl, poliser, dykare och liknande. Den sökande ansvarar själv för att ett flygpsykologiskt lämplighetstest genomförs och att intyg är Svensk Pilotutbildning tillhanda senast sista ansökningsdagen. Dessa tester ligger helt utanför Svensk Pilotutbildnings kontroll och vi är inte involverade i bokning och betalning av dessa. Notera att vi endast godkänner prövningar från leverantörerna som anges nedan inga undantag ges. Testet får inte vara äldre än 3 år.

Många kommer att visa intresse för denna utbildning och rekommenderas därför att boka tid redan nu:

Medical class 1 – flygmedicinsk undersökning

Boka tid för Medical Class 1 på Flygmedicinskt Centrum i Skåne AB, Malmö, tel: 040-208125, mottagning@flygmedc.se eller Aleris Flyg och Dykmedicinskt Centrum i Stockholm tel: 08-6906362, flygdykmed@aleris.se.

SAMTLIGA dokument skall vara inlämnade senast den 15 april 2018.

Steg för steg guide

Steg 1 – Behörighet: Mellan 15 januari – 15 april 2018 Ansökan: klicka på ”Ansök”-knappen och bifoga:

 • Slutbetyg från gymnasiet
 • Betyg i Fysik 1a, Svenska 1, Engelska 6 och Matematik 2 (såvida de inte redan finns i slutbetyget)
 • Intyg från Flygpsykologisk lämplighetsprövning
 • EASA Medical Class 1

Senast 15 april 2018 måste vi ha fått in din ansökan.

Bekräftelse på ansökan kommer skickas via email. Notera att endast ansökningar med fullständiga antagningskrav enligt ovan klart vid inlämning kommer tas i beaktan vid urvalet. Man kan inte komplettera till exempel betyg vid senare tillfälle. Notera att Recruitment Day är inte ett steg eller meriterande för ansökan till vår Yrkeshögskoleutbildning, däremot är det ett utmärkt tillfälle att bekanta sig mer med skolan och våra utbildningar.

Steg 2 – Urval och kallelse: Tisdag 17 april 2018

De 40 med högst snittbetyg från gymnasiet (meritpoäng räknas ej med) och även har lämnat in en fullständig ansökan med godkända betyg i ämnena Fysik 1a, Matematik 2 och Engelska 6, Svenska 1 samt bifogat Flygpsykologiskt lämplighetstest samt godkänd EASA Medical Class 1 kallas till Kompassen-test och intervjuomgång. Det finns inga urvalsgrupper för Högskolepoäng eller Högskoleprov.

Det medicinska intyget Medical Class 1 är ett krav från Transportstyrelsen och söks utanför Svensk Pilotutbildnings kontroll och ska finnas Svensk Pilotutbildning tillhanda senast 15 april.

Steg 3 Särskilt prov: v.18-v.19 2018

Kompassen-test och intervjuomgång genomförs för de 40 utvalda.

Steg 4 Antagningsbesked: Tisdag 15 maj 2018

De  utvalda få besked om de blivit antagna eller står på reservplats.

Steg 5: Tacka Ja/Nej – Tisdag 22 maj 2018

Senast på utsatt datum måste de antagna tacka ja eller nej till sin plats.

Steg 6 Kursstart: Måndag 30 juli 2018

14 antagna startar på Helikopterpilotutbildningen YH på Svensk Pilotutbildning.

Augusti 2018: statistik för ansökningsomgång 2018 publiceras på hemsidan

Lycka till!

 

 

Ansökan är nu stängd 

Läs statistik från ansökningsomgång 2014 här.

Läs statistik från ansökningsomgång 2015 här.

Läs statistik från ansökningsomgång 2017 här.

Statistik 2018: Statistik kommer i augusti efter kursstart

Hur är det att gå på Svensk Pilotutbildning?

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?  Välj vilket område du vill få nyheter om:
  AirplaneHelikopterutbildning
  [mc4wp_checkbox]
  Härmed godkänner jag Svensk Pilotutbildningspersonuppgiftspolicy