Frågor & svar

Betygskrav

– Gymnasieexamen innehållande

– fysik 1a
– matematik 2 a, 2 b eller 2c
– engelska 6

(om du inte har betyg i Fy 1a, Ma 2 a, b eller c eller Eng 6, kontakta studievägledare på din skola/i din kommun för att se vilka alternativ som finns för att läsa upp via distans/snabbkurs eller liknande)

Du måste även ha följande klart innan kursstart:

Medical class 1

http://www.flygmedc.se/flygmedicin/

https://www.aleris.se/Har-finns-vi/Stockholm/Sjukvard/Aleris-Flyg-och-Dykmedicinskt-Centrum/Exempel-pa-undersokningar11/

Flygpsykologiskt lämplighetstest

http://www.scandinaviskflygpsykologi.se/yh-test/

http://www.flygmedc.se/flygpsykologi/

http://www.siap.se/

 

KOSTNAD ATT BLI PILOT – FLYGPLAN

Integrerad Trafikflygarutbildning, inkl praktik, lärande i arbete (LIA) och examensarbete, 96 veckor. CSN-berättigad upp till 550 000 kr (bidrag och studielån). Kostnad: 869 000 kr.

Vad kostar det att bli pilot – flygplan

Kursavgiften utgörs av följande delar:

 • Den första delen är en anmälningsavgift på 119.000 kr och avgiften inbetalas i sin helhet innan utbildningsstart. Denna summa betalas endast tillbaka om man inte erhåller ett Medical Class 1 eller klarar flygpsykologiskt test innan kursstart. Efter påbörjad utbildning finns ej möjlighet till att få anmälningsavgiften återbetald.
 • Den andra delen är avgifter i samband med genomförandet av praktiska flyg- och simulatorlektioner : ”Pay-as-you-fly”. Det innebär att avgiften uppstår först när studenten har genomfört ett flyg eller simulatorpass. Därför varierar avgifterna beroende på vart i utbildningen man befinner sig. Nedan finns ett uppskattat kostnadsflöde som visar hur kostnaderna kan sprida sig under utbildningstiden.

Alla priser är budgetpriser och skall betraktas som ungefärliga prisuppgifter. Normalt justeras priserna årligen under februari månad.

Finansiering

CSN
Bidrag på 791kr/vecka i 96 veckor och studielån på 1820kr/vecka i 96 veckor. Dessutom kan man få ett lån till undervisningsavgift på 2912kr/vecka i 96 veckor. Totalt bidrag och studielån från CSN = ca 540 000 kr. (Tilläggslån och lån för certifikatkostnader och liknande kan också vara möjligt).

Utöver studerandeavgifterna som betalas till skolan tillkommer kostnader som ligger utanför skolans regi, såsom Flygpsykologiskt lämplighetstest, Medicinskt Intyg, litteratur och Transportstyrelsens certifikat. Dessa övriga kostnader uppskattas till cirka 80.000 kr under utbildningstiden.

KOSTNAD ATT BLI PILOT – HELIKOPTER

Helikopterpilotutbildningen under Yrkeshögskolan är avgiftsfri. Däremot tillkommer kostnader för studentlitteratur, utbildningsmaterial, medicinska och flygpsykologiska tester och avgifter till Transportstyrelsen för certifikat. Även antagningsprocessen är en kostnad som tillkommer.

Total får den sökande räkna med ca 80 000 kr för ovanstående kostnader som ligger utanför Svensk Pilotutbildnings kontroll. Svensk Pilotutbildnings helikopterpilotutbildning är studiemedelsberättigad.

De flesta finansierar sin pilotutbildning genom CSN. Många får även hjälp av släktingar eller har sparat själva.

 

ANTAGNINGSPROCESSEN – FLYGPLAN

KURSSTART 31 AUGUSTI 2020
 • 15 maj: sista dag att registrera ansökan till en av de 14 CSN-berättigade platserna.
 • 15 juni: sista dag att göra antagningstest & intervju. (inom en vecka från det att du registrerat din ansökan får du en inbjudan till att boka in test & intervju)
 • preliminärt antagningsbesked inom två veckor efter att du genomfört antagningstest & intervju, du får besked om en beviljad CSN plats, reservplats eller EJ antagen
 • I mitten av augusti:fysikprov (för dig som saknar fysik 1a finns möjlighet att göra ett fysikprov hos Svensk Pilotutbildning)
 • I mitten av augusti: behöver vi senast ha mottagit betyg, medical class 1, flygpsykologiskt lämplighetstest samt kompletterande betyg.
 • 31 augusti: kursstart

 

ANTAGNINGSPROCESSEN – HELIKOPTER

KURSSTART 10 AUGUSTI 2020, ansökan ÄR ÖPPEN TILL 4 APRIL.

https://www.svenskpilotutbildning.se/bli-helikopterpilot-2/

Svensk Pilotutbildning har  två kursstarter per år en i februari och en i augusti. 2020 har vi kursstart för flygplan och i augusti för (flygplan och helikopter).

Efter avslutad Trafikflygarutbildning erhåller du ett Commercial Pilot License (CPL) med ett frozen ATPL vilket innebär att du har tillstånd att arbeta som styrman inom tung luftfart och som befälhavare för lättare flygplan/helikopter i kommersiell luftfart.

Undervisningsspråket är svenska. Kurslitteraturen är på engelska. Testerna görs på svenska under Fas 1 sedan på engelska.

Svensk Pilotutbildning kan erbjuda studentrum vid Säve Flygplats.

Det finns 10 rum i byggnaden där teorilektionerna hålls. Boendet ska ses som ett övergångsboende under första tiden innan studenten hittar eget boende.
Huset har gratis internet (Wi-Fi) i varje rum. Det finns ett kök med husgeråd där studenterna kan laga sin egen mat. En själv-service tvättstuga finns.

Bokning av rum sker i samband med antagning.

Statistiken är mycket god för de som gått sin Trafikflygarutbildning på Svensk Pilotutbildning. De allra flesta av våra elever får jobb! Läs intervjuer med några av våra studenter som fått jobb efter avslutad Trafikflygarutbildning på Svensk Pilotutbildning.

Svensk Pilotutbildning är stolta över sina kontakter inom branschen. Att hitta ett jobb vid slutförandet av sin Trafikflygarutbildning är av största vikt efter investeringarna som gjorts för att slutföra utbildningen.

Nätverkande är en stor och viktig del av att hitta ett jobb och de som gått hela utbildningen på Svensk Pilotutbildning kommer med i Svensk Pilotutbildnings Alumninätverk där gamla studenter samlas med nyutexaminerade för att bl.a utbyta erfarenheter och tipsa om jobb. Dessutom blir man som alumn kallad till olika event och föreläsningar som vi har på skolan. Att ha gått hela Trafikflygarutbildningen på Svensk Pilotutbildning betyder verkligen någonting – gemenskap, kvalité på utbildningen och ett brett nätverk vilket leder till stora jobbmöjligheter.

Du kan läsa mer om hur det har gått för våra studenter efter avslutad utbildning i Månadens Intervju

Svensk Pilotutbildnings nätverk är stort och det är förmånligt att bli en del av detta. Vi har samlar upp de som är klara med sin utbildning på Linkedin under gruppen Svensk Pilotutbildning alumninätverk. Om du ännu inte är en alumn så går det bra att följa oss ändå på Linkedin på Svensk Pilotutbildnings företagssida.

Hur är det att gå på Svensk Pilotutbildning?

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?  Välj vilket område du vill få nyheter om:
  AirplaneHelikopterutbildning
  [mc4wp_checkbox]
  Härmed godkänner jag Svensk Pilotutbildningspersonuppgiftspolicy