Flygning fas 1-5

Kursplan: FAS 1 – Grundläggande visuell flygutbildning

Fas 1 omfattar flygövningar i enmotoriga flygplan upp till den första soloflygningen. Denna fas omfattar praktiska moment och manövrar enligt följande:

 • Förberedelser inför flygning (beräkning av massa och balans, inspektion av flygplanet).
 • Trafikvarv inklusive start och landningsövningar, undvikande av kollision inom flygplatsområdet.
 • Manövrering av flygplanet med hjälp av yttre visuella referenser.
 • Flygning i kritiskt låga farter, ingång och hävande av full stall samt undvikande av spin.
 • Urgång ur onormala flyglägen, simulerat motorbortfall och nödlägesträning.
Kursplan: FAS 2 – Visuell flygutbildning fortsättning

Fas 2 omfattar flygövningar i enmotoriga flygplan upp till den första långnavigationsflygningen i enkelkommando (flygning utan lärare). Denna fas omfattar praktiska moment och manövrar enligt följande:

 • Start- och landningsövningar på korta flygfält.
 • Grundläggande flygövningar med hjälp av instrument.
 • Långnavigationsflygning med hjälp av visuella referenser och radionavigationshjälpmedel.
 • Trafikvarv med start och landningsövningar på olika närliggande flygplatser.
 • Start och landningsövningar i sidvind.
 • Hantering och förfaranden vid nödlägen samt hantering av simulerade fel på olika system i flygplanet.
 • Flygning till och från flygplatser, passering av olika luftrum.
 • Inflygning mot internationella kontrollerade flygplatser med tillhörande procedurer och radiofraseologi.
 • Tolkning av meteorologisk data för flygning och användning av flyginformationstjänst.
Kursplan: FAS 3 – Mörker- och distansflygning

Denna fas omfattar praktiska moment och manövrar enligt följande:

 • Flygning med kritiskt höga farter, igenkännande och hävande av spin.
 • Mörkerflygutbildning.
 • Solodistansflygning.
 • Trafikvarv med start och landning i olika väderföhållanden.
Kursplan: FAS 4 – Instrument- och tvåmotorflygning

Fas 4 omfattar flygövningar upp till instrumentbehörighet på flermotoriga flygplan.  Flygning görs i både enmotoriga flygplan, flermotorflygplan samt i simulator.

Kursplan: FAS 5 – Multi-crew cooperation

Multi Crew Cooperation (MCC) fasen omfattar realistisk flygning som genomförs med verkliga operativa flygbolagsprocedurer i en full motion Boeing 737- simulator. I denna fasen lär man sig att arbeta i ett tvåpilotsystem i realistiska flygbolagsförhållanden. MCC fasen är indelad i 3 moduler:

 • Teoriundervisning.
 • Mock-up utbildning och självstudier.
 • Praktisk flygutbildning i en Boeing 737-simulator

Läs om teoridelen på Integrerad Trafikflygarutbildning här

Hur är det att gå på Svensk Pilotutbildning?

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?Välj vilket område du vill få nyheter om:
AirplaneHelikopterutbildning
[mc4wp_checkbox]
Härmed godkänner jag Svensk Pilotutbildningspersonuppgiftspolicy