Flygning fas 1-5

Kursplan: FAS 1 – Grundläggande visuell flygutbildning

Fas 1 omfattar flygövningar i enmotoriga flygplan upp till den första soloflygningen. Denna fas omfattar praktiska moment och manövrar enligt följande:

 • Förberedelser inför flygning (beräkning av massa och balans, inspektion av flygplanet).
 • Trafikvarv inklusive start och landningsövningar, undvikande av kollision inom flygplatsområdet.
 • Manövrering av flygplanet med hjälp av yttre visuella referenser.
 • Flygning i kritiskt låga farter, ingång och hävande av full stall samt undvikande av spin.
 • Urgång ur onormala flyglägen, simulerat motorbortfall och nödlägesträning.
Kursplan: FAS 2 – Visuell flygutbildning fortsättning

Fas 2 omfattar flygövningar i enmotoriga flygplan upp till den första långnavigationsflygningen i enkelkommando (flygning utan lärare). Denna fas omfattar praktiska moment och manövrar enligt följande:

 • Start- och landningsövningar på korta flygfält.
 • Grundläggande flygövningar med hjälp av instrument.
 • Långnavigationsflygning med hjälp av visuella referenser och radionavigationshjälpmedel.
 • Trafikvarv med start och landningsövningar på olika närliggande flygplatser.
 • Start och landningsövningar i sidvind.
 • Hantering och förfaranden vid nödlägen samt hantering av simulerade fel på olika system i flygplanet.
 • Flygning till och från flygplatser, passering av olika luftrum.
 • Inflygning mot internationella kontrollerade flygplatser med tillhörande procedurer och radiofraseologi.
 • Tolkning av meteorologisk data för flygning och användning av flyginformationstjänst.
Kursplan: FAS 3 – Mörker- och distansflygning

Denna fas omfattar praktiska moment och manövrar enligt följande:

 • Flygning med kritiskt höga farter, igenkännande och hävande av spin.
 • Mörkerflygutbildning.
 • Solodistansflygning.
 • Trafikvarv med start och landning i olika väderföhållanden.
Kursplan: FAS 4 – Instrument- och tvåmotorflygning

Fas 4 omfattar flygövningar upp till instrumentbehörighet på flermotoriga flygplan.  Flygning görs i både enmotoriga flygplan, flermotorflygplan samt i simulator.

Kursplan: FAS 5 – Multi-crew cooperation

Multi Crew Cooperation (MCC) fasen omfattar realistisk flygning som genomförs med verkliga operativa flygbolagsprocedurer i en full motion Boeing 737- simulator. I denna fasen lär man sig att arbeta i ett tvåpilotsystem i realistiska flygbolagsförhållanden. MCC fasen är indelad i 3 moduler:

 • Teoriundervisning.
 • Mock-up utbildning och självstudier.
 • Praktisk flygutbildning i en Boeing 737-simulator

Läs om teoridelen på Integrerad Trafikflygarutbildning här

Hur är det att gå på Svensk Pilotutbildning?

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?  Välj vilket område du vill få nyheter om:
  AirplaneHelikopterutbildning
  [mc4wp_checkbox]
  Härmed godkänner jag Svensk Pilotutbildningspersonuppgiftspolicy