Bli helikopterpilot

Steg för steg att bli pilot

Recruitment Day är en informationsdag där du veta allt om pilotyrket, träffa en helikopterpilot och se din framtida flygskola.

Steg 1

Antagningskrav och antagningsprocessen
Vilka krav finns för att kunna bli helikopterpilot? Hur ser antagningsprocessen ut?

Svensk Pilotutbildning har sökt statligt finansierade platser att bli helikopterpilot. SENAST FEBRUARI 2019 KOMMER BESKED FRÅN MYH OM SVENSK PILOTUTBILDNING BLIVIT BEVILJADE PLATSER – vid ett eventuellt positivt besked kommer information om antagningsprocessen upp här. Nedan beskrivs hur antagningskrav och antagningsprocess går till om våra sökta platser blir beviljade.

Kraven för att vara behörig sökande till helikopterpilotutbildningen är:

– Godkänt slutbetyg från Gymnasiet
– Matematik 2 (a, b eller c)
– Engelska 6
– Fysik 1a (naturkunskap ersätter inte Fysik 1a)
– Svenska 1

Du måste även ha:

– Fyllt 18 år
– Godkänd Flygpsykologisk Lämplighetsprövning
– EASA Medical Class 1

Samtliga förkunskapskrav för programmet enligt ovan måste vara uppfyllda redan i ansökan till utbildningen och vara bifogade i ansökan för att den ska tas i beaktan. Inga undantag för sen inlämning ges för Svensk Pilotutbildnings Helikopterpilotutbildning YH. Inga meriter räknas och varken Högskolepoäng eller Högskoleprov finns som urvalsgrupp.

Urval till Helikopterpilotutbildning YH

De 40 sökande med högst gymnasiala betygssnitt kallas till test- och intervjutillfället Kompassen hos Svensk Pilotutbildning. Det är standariserade tester på dator som testar logiskt tänkande, numerisk förmåga och rumslig uppfattning samt en djupgående intervju. Vid detta tillfälle ska den sökande kunna uppvisa ett Medical Class 1, vilket är ett krav från Transportstyrelsen för att få tillstånd att flyga. De 14 sökande som efter testerna bedöms ha de bästa förutsättningarna för att klara utbildningen kommer att erbjudas en utbildningsplats.

Flygpsykologisk Lämplighetsprövning

För att kunna mäta om en person har uppnått psykisk mognad behövs ett flygpsykologiskt lämplighetstest, där syftet är att mäta de kapaciteter som är nödvändiga för yrket. De flygpsykologiska lämplighetstesten genomförs av en legitimerad eller disputerad psykolog med erfarenhet av att genomföra lämplighetstester för högriskyrken som piloter, sjöbefäl, poliser, dykare och liknande. Den sökande ansvarar själv för att ett flygpsykologiskt lämplighetstest genomförs och att intyg är Svensk Pilotutbildning tillhanda senast sista ansökningsdagen. Dessa tester ligger helt utanför Svensk Pilotutbildnings kontroll och vi är inte involverade i bokning och betalning av dessa. Notera att vi endast godkänner prövningar från leverantörerna som anges nedan inga undantag ges. Testet måste vara giltigt under hela antagningsprocessen.

Många kommer att visa intresse för denna utbildning och rekommenderas därför att boka tid redan nu:

– Scandinavisk Flygpsykologi, www.scandinaviskflygpsykologi.se
– Scandinavian Institute of Aviation Psychology,SIAP (Stockholm), www.siap.se
– Flygmedicinskt Centrum i Skåne AB, (Malmö) www.flygmedc.se 

Medical Class 1 – flygmedicinsk undersökning

Boka tid för Medical Class 1 på Flygmedicinskt Centrum i Skåne AB, Malmö, tel: 040-208125, mottagning@flygmedc.se eller Aleris Flyg och Dykmedicinskt Centrum i Stockholm tel: 08-6906362, flygdykmed@aleris.se.

Steg för steg – guide

Steg 1 – Behörighet:

– Slutbetyg från gymnasiet
– Betyg i Fysik 1a, Svenska 1, Engelska 6 och Matematik 2 a,b eller c (såvida de inte redan finns i slutbetyget)
– Intyg från Flygpsykologisk lämplighetsprövning
– EASA Medical Class 1

SENAST FEBRUARI 2019 KOMMER BESKED FRÅN MYH – efter detta besked kommer datum upp för antagningsprocessen.

Bekräftelse på ansökan kommer skickas via email. Notera att endast ansökningar med fullständiga antagningskrav enligt ovan klart vid inlämning kommer tas i beaktan vid urvalet. Man kan inte komplettera till exempel betyg vid senare tillfälle. Notera att Recruitment Day är inte ett steg eller meriterande för ansökan till vår Yrkeshögskoleutbildning, däremot är det ett utmärkt tillfälle att bekanta sig mer med skolan och våra utbildningar.

Steg 2 – Urval och kallelse

De 40 med högst snittbetyg från gymnasiet (meritpoäng räknas ej med) och även har lämnat in en fullständig ansökan med godkända betyg i ämnena Fysik 1a, Matematik 2 och Engelska 6, Svenska 1 samt bifogat Flygpsykologiskt lämplighetstest samt godkänd EASA Medical Class 1 kallas till Kompassen-test och intervjuomgång. Det finns inga urvalsgrupper för Högskolepoäng eller Högskoleprov.

Steg 3 Särskilt prov

Kompassen-test och intervjuomgång genomförs för de 40 utvalda.

Steg 4 Antagningsbesked

De  utvalda få besked om de blivit antagna eller står på reservplats.

Steg 5: Tacka Ja/Nej

Senast på utsatt datum måste de antagna tacka ja eller nej till sin plats.

Steg 6 Kursstart: 29 juli 2019

De antagna startar på Helikopterpilotutbildningen YH på Svensk Pilotutbildning.

Steg 2

FAS 1 – Grundläggande visuell flygutbildning
Under fas 1 görs flygövningar till den första soloflygningen.

FAS 1

FAS 1 – Grundläggande visuell flygutbildning

Under fas 1 görs flygövningar till den första soloflygningen. Denna del omfattar bland annat:

 • Förberedelser före flygning, inkluderat beräkning av massa och balans, yttre inspektion av helikopter, prestandaberäkningar, helikopterservice mm.
 • Operationella procedurer i närheten av en flygplats, inklusive trafikvarv, undvikande av kollision med annat luftfartyg och operationella förfaranden i samband med start och landning.
 • Flygning och kontroll över helikoptern med hjälp av yttre visuella referenser.
 • Starter, landningar, hovring, svängar och normala övergångar från och till hovring.
 • Nödsituationer, grundläggande auto-rotationer, simulerat motorbortfall och hantering av fel och nödlägen relevant för helikoptertypen.

I flygningen FAS 2 lär du dig tex längre navigationsflygningar till och från andra flygplatser.

FAS 2


FAS 2
Fas 2 är en omfattande fas som inkluderar mängder av olika flygövningar och längre navigationsflygningar till och från andra flygplatser och flygfält. Flygpassen innehåller bland annat följande moment:

 • Flygning sidled och bakåtflygning, vändning på plats.
 • Sättningar eller avancerad auto-rotation och simulerade landningar med motorbortfall och nödlandningsövningar. Simulerade funktionsstörningar och åtgärder vid nödsituationer vid funktionsfel hos motorer, reglage, elektriska och hydrauliska system.
 • Branta svängar.
 • Övergångar, snabbstopp, manövrer i vindstilla förhållanden, sluttande marklandningar och starter.
 • Begränsad effekt och på främmande område, inklusive inflygningar till och från obelagda platser.
 • Flygning enbart med grundläggande flyginstrument, inklusive slutförandet av en 180 graders sväng och återhämtning från ovanliga attityder för att simulera oavsiktligt inträde i moln.
 • Distansflygning med hjälpa av yttre visuella referenser, ”död räkning” och navigering med hjälpa av radionavigeringshjälpmedel.
 • Flygningar till olika flygplats och angörande av tillhörande trafikvarv.
 • Flygning till och från kontrollerade flygplatser, förtrogenhet med flygtrafikledningsprocedurer, radiokommunikationsförfaranden och fraseologi.
 • Tillämpning och tolkning av meteorologiskt underlag (briefing), utvärdering av väderförhållanden för flygning och användning av relevant underlag.
 • Mörkerflygning, inbegripet starter och landningar som befälhavare.

TEORI
Flygning och teori varvas under utbildningens olika faser.

EXAMENSARBETE

TEORI

Basic Theoretical Knowledge instruction 

Målet med denna kursen är att ge studenten en introduktion och en överblick över alla ämnen som omfattas av den avancerade teoriutbildningen senare under utbildningen. Målet och innehållet i den grundläggande teoriundervisningen skall motsvara en teoriutbildningskurs för en Private Pilot License (PPL).

Ämnen under den grundläggande teoriutbildningen

• Airlaw
• Aircraft General Knowledge
• Flight Planning and Performance
• Navigation
• Human Performance and limitations
• Meteorology
• Operational Procedures
• Principles of flight
• Communications

Advanced Theoretical Knowledge instruction

Målet med den avancerade teoriutbildningen är att ge studenten en bred och djupgående förståelse av de ämnen som ingår. Denna delen kommer att hållas under termin 2 då man gör ett uppehåll i flygningen och bara läser teori. Målet och innehållet i den avancerade teoriundervisningen skall motsvara en teoriutbildningskurs för Commercial Pilot License (CPL).

Ämnen under den avancerade teoriutbildningen

• Airlaw
• Aircraft General Knowledge
• Instrumentation
• Mass and Balance
• Performance
• Flight Planning and Monitoring
• Human Performance and limitations
• Meteorology
• General Navigation
• Radio Navigation
• Operational Procedures
• Principles of flight
• Communications

Examensarbete

I slutet av utbildningen kommer ett examensarbete skrivas motsvarande 20 poäng av utbildningen.

CV seminarium. hur man skriver ett CV för piloter

I ett återkommande CV-seminarium lär sig eleverna att skriva ett topp-CV för piloter.

CV

CV seminarium. hur man skriver ett CV för piloterSvensk Pilotutbildning kör återkommande CV-seminarium där före detta elever som nu är ute och jobbar som styrmän eller kaptener går igenom hur man skriver ett tipp-CV som pilot. De går även igenom vanliga intervjufrågor till piloter och annat som är bra att tänka på när man söker sitt första pilotjobb. Svensk Pilotutbildning vill att våra elever ska vara så anställningsbara som möjligt efter avslutad utbildning.

LIA (Lärande i Arbete) eller praktik
kommer ske i slutet av
utbildningen på ett helikopterbolag
under en sexmånadersperiod.

PRAKTIK

LIA (Lärande i Arbete) syftar till en arbetsplatsutveckling och arbetsplatslärande som skapar ökad kunskap och förståelse hos studenten.  LIA syftar även till att ge studenten möjlighet och förutsättningar att bygga upp ett kontaktnät hos framtida arbetsgivare redan under studietiden som kan resultera i ett framtida arbete utan större tidsförlust. Den ska ge studenten motivation och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning.

Svensk Pilotutbildning har ett LIA-samarbete med både samhällsnyttig och privat helikopterverksamhet.

Vad händer sedan? Efter pilotutbildningen är du klar att söka jobb som helikopterpilot i både Europa och Asien.

JOBB

https://www.svenskpilotutbildning.se/interview/att-flyga-helikopter-bland-elefanter-och-krokodiler-i-okavangodeltat-i-botswana-vardagsaventyr-for-joakim-croy/

Svensk Pilotutbildning är stolta över sina kontakter inom branschen. Att hitta ett jobb vid slutförandet av sin Trafikflygarutbildning är av största vikt efter investeringarna som gjorts för att slutföra utbildningen.

Nätverkande är en stor och viktig del av att hitta ett jobb och de som gått hela utbildningen på Svensk Pilotutbildning kommer med i Svensk Pilotutbildnings Alumninätverk där gamla studenter samlas med nyutexaminerade för att bl.a utbyta erfarenheter och tipsa om jobb. Dessutom blir man som alumn kallad till olika event och föreläsningar som vi har på skolan. Att ha gått hela Helikopterpilotutbildningen på Svensk Pilotutbildning betyder verkligen någonting – gemenskap, kvalité på utbildningen och ett brett nätverk vilket leder till stora jobbmöjligheter.

Du kan läsa mer om vad som hänt med våra studenter efter avslutad utbildning i Månadens Intervju

Svensk Pilotutbildnings nätverk är stort och det är förmånligt att bli en del av detta. Vi har samlar upp de som är klara med sin utbildning på Linkedin under gruppen Svensk Pilotutbildning alumninätverk. Om du ännu inte är en alumn så går det bra att följa oss ändå på Linkedin på Svensk Pilotutbildnings företagssida.