Bli helikopterpilot

Steg för steg att bli pilot

Antagningskrav och antagningsprocessen
Vilka krav finns för att kunna bli helikopterpilot? Hur ser antagningsprocessen ut?

Kraven för att vara behörig sökande till helikopterpilotutbildningen är:

– Godkänt slutbetyg från Gymnasiet
– Matematik 2a, 2b eller 2c
– Engelska 6
– Fysik 1a eller 1b (naturkunskap ersätter inte Fysik 1a eller 1b)

Du måste även ha:

– Fyllt 18 år
– Godkänd Flygpsykologisk Lämplighetsprövning
– EASA Medical Class 1

Samtliga förkunskapskrav för programmet enligt ovan måste vara uppfyllda redan i ansökan till utbildningen och vara bifogade i ansökan. Inga meritpoäng räknas och varken Högskolepoäng eller Högskoleprov finns som urvalsgrupp.

Urval till Helikopterpilotutbildning YH

De 40 sökande med högst gymnasiala betygssnitt kallas till ett test- och intervjutillfälle hos Svensk Pilotutbildning. Testerna är standardiserade och utförs på dator samt genom gruppövningar.  Testerna mäter främst logiskt tänkande, numerisk förmåga, rumslig uppfattning, koordination och förmåga att arbeta i grupp. Utöver dessa tester genomförs en djupgående intervju med den sökande. De 14 sökande som efter testerna och intervjun bedöms ha de bästa förutsättningarna för att klara utbildningen kommer att erbjudas en utbildningsplats.

Flygpsykologisk Lämplighetsprövning, kostnad ca 7.000:-

Dessa tester ligger helt utanför Svensk Pilotutbildnings kontroll och vi är inte involverade i bokning och betalning av dessa. Notera att vi endast godkänner prövningar från leverantörerna som anges nedan inga undantag ges. Testet måste vara giltigt under hela antagningsprocessen.

siap.se

http://www.scandinaviskflygpsykologi.com/

https://www.flygmedc.se/

EASA Medical Class 1 undersökning, kostnad ca 19.000:-

Dessa tester ligger helt utanför Svensk Pilotutbildnings kontroll och vi är inte involverade i bokning och betalning av dessa. Testet måste vara giltigt under hela antagningsprocessen.

Flygmedicinskt Centrum i Skåne AB, MALMÖ

E-post: mottagning@flygmedc.se

Flygmedicinskt Centrum, STOCKHOLM

E-post: flygdykmed@aleris.se

Steg 1

FAS 1 – Grundläggande visuell flygutbildning
Under fas 1 görs flygövningar till den första soloflygningen.

FAS 1

FAS 1 – Grundläggande visuell flygutbildning

Under fas 1 görs flygövningar till den första soloflygningen. Denna del omfattar bland annat:

 • Förberedelser före flygning, inkluderat beräkning av massa och balans, yttre inspektion av helikopter, prestandaberäkningar, helikopterservice mm.
 • Operationella procedurer i närheten av en flygplats, inklusive trafikvarv, undvikande av kollision med annat luftfartyg och operationella förfaranden i samband med start och landning.
 • Flygning och kontroll över helikoptern med hjälp av yttre visuella referenser.
 • Starter, landningar, hovring, svängar och normala övergångar från och till hovring.
 • Nödsituationer, grundläggande auto-rotationer, simulerat motorbortfall och hantering av fel och nödlägen relevant för helikoptertypen.

I flygningen FAS 2 lär du dig tex längre navigationsflygningar till och från andra flygplatser.

FAS 2


FAS 2
Fas 2 är en omfattande fas som inkluderar mängder av olika flygövningar och längre navigationsflygningar till och från andra flygplatser och flygfält. Flygpassen innehåller bland annat följande moment:

 • Flygning sidled och bakåtflygning, vändning på plats.
 • Sättningar eller avancerad auto-rotation och simulerade landningar med motorbortfall och nödlandningsövningar. Simulerade funktionsstörningar och åtgärder vid nödsituationer vid funktionsfel hos motorer, reglage, elektriska och hydrauliska system.
 • Branta svängar.
 • Övergångar, snabbstopp, manövrer i vindstilla förhållanden, sluttande marklandningar och starter.
 • Begränsad effekt och på främmande område, inklusive inflygningar till och från obelagda platser.
 • Flygning enbart med grundläggande flyginstrument, inklusive slutförandet av en 180 graders sväng och återhämtning från ovanliga attityder för att simulera oavsiktligt inträde i moln.
 • Distansflygning med hjälpa av yttre visuella referenser, ”död räkning” och navigering med hjälpa av radionavigeringshjälpmedel.
 • Flygningar till olika flygplats och angörande av tillhörande trafikvarv.
 • Flygning till och från kontrollerade flygplatser, förtrogenhet med flygtrafikledningsprocedurer, radiokommunikationsförfaranden och fraseologi.
 • Tillämpning och tolkning av meteorologiskt underlag (briefing), utvärdering av väderförhållanden för flygning och användning av relevant underlag.
 • Mörkerflygning, inbegripet starter och landningar som befälhavare.

TEORI
Flygning och teori varvas under utbildningens olika faser.

EXAMENSARBETE

TEORI

Basic Theoretical Knowledge instruction 

Målet med denna kursen är att ge studenten en introduktion och en överblick över alla ämnen som omfattas av den avancerade teoriutbildningen senare under utbildningen. Målet och innehållet i den grundläggande teoriundervisningen skall motsvara en teoriutbildningskurs för en Private Pilot License (PPL).

Ämnen under den grundläggande teoriutbildningen

• Airlaw
• Aircraft General Knowledge
• Flight Planning and Performance
• Navigation
• Human Performance and limitations
• Meteorology
• Operational Procedures
• Principles of flight
• Communications

Advanced Theoretical Knowledge instruction

Målet med den avancerade teoriutbildningen är att ge studenten en bred och djupgående förståelse av de ämnen som ingår. Denna delen kommer att hållas under termin 2 då man gör ett uppehåll i flygningen och bara läser teori. Målet och innehållet i den avancerade teoriundervisningen skall motsvara en teoriutbildningskurs för Commercial Pilot License (CPL).

Ämnen under den avancerade teoriutbildningen

• Airlaw
• Aircraft General Knowledge
• Instrumentation
• Mass and Balance
• Performance
• Flight Planning and Monitoring
• Human Performance and limitations
• Meteorology
• General Navigation
• Radio Navigation
• Operational Procedures
• Principles of flight
• Communications

Examensarbete

I slutet av utbildningen kommer ett examensarbete skrivas motsvarande 20 poäng av utbildningen.

CV seminarium. hur man skriver ett CV för piloter

I ett återkommande CV-seminarium lär sig eleverna att skriva ett topp-CV för piloter.

CV

CV seminarium. hur man skriver ett CV för piloterSvensk Pilotutbildning kör återkommande CV-seminarium där före detta elever som nu är ute och jobbar som styrmän eller kaptener går igenom hur man skriver ett tipp-CV som pilot. De går även igenom vanliga intervjufrågor till piloter och annat som är bra att tänka på när man söker sitt första pilotjobb. Svensk Pilotutbildning vill att våra elever ska vara så anställningsbara som möjligt efter avslutad utbildning.

LIA (Lärande i Arbete) eller praktik
kommer ske i slutet av
utbildningen på ett helikopterbolag
under en sexmånadersperiod.

PRAKTIK

LIA (Lärande i Arbete) syftar till en arbetsplatsutveckling och arbetsplatslärande som skapar ökad kunskap och förståelse hos studenten.  LIA syftar även till att ge studenten möjlighet och förutsättningar att bygga upp ett kontaktnät hos framtida arbetsgivare redan under studietiden som kan resultera i ett framtida arbete utan större tidsförlust. Den ska ge studenten motivation och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning.

Svensk Pilotutbildning har ett LIA-samarbete med både samhällsnyttig och privat helikopterverksamhet.

Vad händer sedan? Efter pilotutbildningen är du klar att söka jobb som helikopterpilot i både Europa och Asien.

JOBB

https://www.svenskpilotutbildning.se/interview/att-flyga-helikopter-bland-elefanter-och-krokodiler-i-okavangodeltat-i-botswana-vardagsaventyr-for-joakim-croy/

Svensk Pilotutbildning är stolta över sina kontakter inom branschen. Att hitta ett jobb vid slutförandet av sin Trafikflygarutbildning är av största vikt efter investeringarna som gjorts för att slutföra utbildningen.

Nätverkande är en stor och viktig del av att hitta ett jobb och de som gått hela utbildningen på Svensk Pilotutbildning kommer med i Svensk Pilotutbildnings Alumninätverk där gamla studenter samlas med nyutexaminerade för att bl.a utbyta erfarenheter och tipsa om jobb. Dessutom blir man som alumn kallad till olika event och föreläsningar som vi har på skolan. Att ha gått hela Helikopterpilotutbildningen på Svensk Pilotutbildning betyder verkligen någonting – gemenskap, kvalité på utbildningen och ett brett nätverk vilket leder till stora jobbmöjligheter.

Du kan läsa mer om vad som hänt med våra studenter efter avslutad utbildning i Månadens Intervju

Svensk Pilotutbildnings nätverk är stort och det är förmånligt att bli en del av detta. Vi har samlar upp de som är klara med sin utbildning på Linkedin under gruppen Svensk Pilotutbildning alumninätverk. Om du ännu inte är en alumn så går det bra att följa oss ändå på Linkedin på Svensk Pilotutbildnings företagssida.