Julkalender 2017Tävlingarna i Digitala Julkalender arrangeras av Svensk Pilotutbildning och pågår från 1 till och med 24 december 2017. Du kan tävla max en gång per dag.

• Tävlingsprocessen består i att svara rätt på 24 frågor, en för varje lucka, samt ge bästa motiveringen till varför man ska vinna tävlingen. Det kommer krävas en motivering per fråga men samma motivering kan ges för varje dag / person.
• Alla vinnare i tävlingen utses av en jury bestående av representanter från Svensk Pilotutbildning bestående av Linda Karlsson (Marketing Manager), Anne-Sofie Mogel (Sales representative) och Roland Winsell (Accountable Manager). Varken val av jury- medlemmar eller deras beslut kan överklagas.
• Anställda på Svensk Pilotutbildning eller deras närmaste familje- medlemmar får ej delta i tävlingen.
• Efter 24 avslutade luckor utser vi totalt en (1) vinnare. Vinsterna kan ej bytas mot pengar eller annan vara. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. Vinsten kan användas från 1 januari 2018 men senast 30 juni 2018. Vinsten består enbart av själva provflyget (värde 2000 kr). Eventuell resa eller andra kringkostnader till Säve Flygplats betalas av vinnaren själv.
• Vinnaren presenteras på Svensk Pilotutbildnings Facebooksida och vinnaren kommer även få ett privat mail från Svensk Pilotutbildning där vinnaren får en kod för att boka provflyget via Svensk Pilotutbildnings hemsida.
• Svensk Pilotutbildning förbehåller sig rätten att fritt ändra resultatet om misstänkt fusk eller andra oegentligheter misstänks förekomma. Eventuella förändringar i resultatet kan ej överklagas.
• Tävlingarna är inte sponsrade av, gjorda i samarbete med eller administrerade av Facebook. Informationen du lämnar i samband med din medverkan lämnas till Svensk Pilotutbildning och inte till Facebook. Informationen kan komma att användas i framtida marknadsförings- och informationssyfte från Svensk Pilotutbildning. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Vid frågor om tävlingen kontakta Marketing Manager Linda Karlsson linda.karlsson@svenskpilotutbildning.se

Leverantör av tjänsten är Digital kalender. För att kunna prenumerera eller tävla via tjänsten Digital kalender måste du uppge följande personuppgifter: namn, mailadress och telefonnummer. Dessa uppgifter samlas in av Digital kalender för att levereras till Svensk Pilotutbildning. Svensk Pilotutbildning är därmed personuppgiftsansvarig. Digital kalender hanterar uppgifterna enligt personuppgiftslagen (PuL).

Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning