Teori 4 delar

Utbildningen består utav fyra teoridelar som är uppdelat i grundläggande teori, mellanliggande teori, avancerad teori och tekniska kurser förutom den avancerade teorin som genomförs under termin 2, utan flygning.

Basic Theoretical Knowledge instruction 150h 

Målet med denna kursen är att ge studenten en introduktion och en överblick över alla ämnen som omfattas av den mellanliggande och avancerade teoriutbildningen senare under utbildningen. Målet och innehållet i den grundläggande teoriundervisningen skall motsvara en teoriutbildningskurs för en Private Pilot License (PPL).

Denna modul innehåller totalt 150 timmars undervisning, uppdelat i 120 timmar av instruktörsledd och klassrumsbaserad undervisning och 30 timmar med teoretiska examinationer, inklusive återkoppling av provresultat. Det finns ett internt skoltest (Qualification Test, QT) per ämne i slutet av teorin.

Ämnen under grundläggande teoriutbildningen

• Airlaw
• Aircraft General Knowledge
• Flight Planning and Performance
• Navigation
• Human Performance and limitations
• Meteorology
• Operational Procedures
• Principles of flight
• Communications

 

 

Intermediate Theoretical Knowledge instruction 335h

Målet med den mellanliggande teoriutbildningen är att ge studenten en bred och djupgående förståelse av de ämnen som ingår. Denna delen kommer att köras längs fas 2 av den praktiska flygutbildningen. Målet och innehållet i den mellanliggande teoriundervisningen skall motsvara en teoriutbildningskurs för Commercial Pilot License (CPL).

Denna del omfattar totalt 335 timmars undervisning, uppdelat i 300 timmar av instruktörsledd och klassrumsbaserad undervisning och 35 timmar med teoretiska examination, inklusive återkoppling av provresultat. Teoridelen är uppdelad i två “block”, där varje block innehåller 6-7 ämnen. Vid fullbordandet av varje block, kommer det att finnas ett teoriprov från skolan (Qualification Test, QT) liksom ett test från Transportstyrelsen i varje ämne (CAA prov).

Ämnen under mellanliggande teoriutbildningen

• Airlaw
• Aircraft General Knowledge
• Instrumentation
• Mass and Balance
• Performance
• Flight Planning and Monitoring
• Human Performance and limitations
• Meteorology
• General Navigation
• Radio Navigation
• Operational Procedures
• Principles of flight
• Communications

Advanced Theoretical Knowledge instruction 300h

Denna modulen är en tilläggskurs och genomförs för att du i framtiden skall kunna kunna tjänstgöra som befälhavare i en helikopter som används i en flerpilotsmiljö. Detta är något som krävs av de flesta arbetsgivare som opererar den typen av (större) helikoptrar. Modulen är i nivå med ATPL(H)-teorin i en motsvarande modulkurs. Modulen genomförs efter den avslutade CPL utbildningen, dvs efter avslutande av Fas 2 (praktisk utbildning) och pågår under fyra månader. Även denna modul avslutas med skriftliga teoretiska examinationer för den svenska luftfartsmyndigheten i ovanstående ämnen förutom Airlaw, Principles of Flight och Communications.

Helicopter Operational and Technical instruction 12h

När studenten introduceras till en ny typ av helikopter måste en teknisk och operativ genomgång genomföras, som en del av utbildningsprogrammet. Tekniska och operativa instruktioner skall ges när det anses vara lämpligt för studenten. Vid avslutandet av den tekniska och operativa utbildningen ges ett tekniskt / operativt prov.

Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning