Flygning fas 1-2

13Den praktiska flygutbildningen omfattar 135 timmars praktisk undervisning i helikopter såväl som i simulator.

Den praktiska utbildningen löper längs med teorimodulerna Basic Theoretical Knowledge Instruction (BITK) och Intermediate Theoretical Knowledge Instruction (ITKI) och löper över en 14 månadersperiod.

Praktisk examination / flygprov

Efter att ha avslutat den relaterade flygutbildningen ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(H), dvs ett kommersiellt flygcertifikat som möjliggör tjänst som befälhavare eller styrman på ett helikopterföretag.

FAS 1

Under fas 1 görs flygövningar till den första soloflygningen. Denna del omfattar bland annat:

– Förberedelser före flygning, inkluderat beräkning av massa och balans, yttre inspektion av helikopter, prestandaberäkningar, helikopterservice mm.

– Operationella procedurer i närheten av en flygplats, inklusive trafikvarv, undvikande av kollision med annat luftfartyg och operationella förfaranden i samband med start och landning.

– Flygning och kontroll över helikoptern med hjälp av yttre visuella referenser.

– Starter, landningar, hovring, svängar och normala övergångar från och till hovring.

– Nödsituationer, grundläggande auto-rotationer, simulerat motorbortfall och hantering av fel och nödlägen relevant för helikoptertypen.

FAS 2

Fas 2 är en omfattande fas som inkluderar mängder av olika flygövningar och längre navigationsflygningar till och från andra flygplatser och flygfält. Flygpassen innehåller bland annat följande moment:

– Flygning sidled och bakåtflygning, vändning på plats.

– Sättningar eller avancerad auto-rotation och simulerade landningar med motorbortfall och nödlandningsövningar. Simulerade funktionsstörningar och åtgärder vid nödsituationer vid funktionsfel hos motorer, reglage, elektriska och hydrauliska system.

– Branta svängar.

– Övergångar, snabbstopp, manövrer i vindstilla förhållanden, sluttande marklandningar och starter.

– Begränsad effekt och på främmande område, inklusive inflygningar till och från obelagda platser.

– Flygning enbart med grundläggande flyginstrument, inklusive slutförandet av en 180 graders sväng och återhämtning från ovanliga attityder för att simulera oavsiktligt inträde i moln.

– Distansflygning med hjälpa av yttre visuella referenser, ”död räkning” och navigering med hjälpa av radionavigeringshjälpmedel.

– Flygningar till olika flygplats och angörande av tillhörande trafikvarv.

– Flygning till och från kontrollerade flygplatser, förtrogenhet med flygtrafikledningsprocedurer, radiokommunikationsförfaranden och fraseologi.

– Tillämpning och tolkning av meteorologiskt underlag (briefing), utvärdering av väderförhållanden för flygning och användning av relevant underlag.

– Mörkerflygning, inbegripet starter och landningar som befälhavare.

Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning