Flygning fas 1-2

13Den praktiska flygutbildningen omfattar 135 timmars praktisk undervisning i helikopter såväl som i simulator. Inom ramarna för dessa 135 timmar ska eleven genomföra minst följande:

  • 85 timmar i dubbelkommando (flygning med lärare) varav upp till 75 timmars utbildning under visuella förhållanden.
  • 50 timmar som befälhavare, varav 35 timmar kan vara som elevbefälhavare (SPIC) och minst 14 timmars ensamflygning under dager och 1 timmes ensamflygning under mörker ska genomföras.
  • 10 timmars distansflygning i dubbelkommando (flygning med lärare).
  • 10 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt de visuella flygreglerna på minst 185 km (100 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.
  • 5 timmars flygtid i helikoptrar ska genomföras under mörker.
  • 10 timmars instrumentutbildningstid i dubbelkommando (flygning med lärare).

Den praktiska utbildningen löper längs med teorimodulerna Basic Theoretical Knowledge Instruction (BITK) och Intermediate Theoretical Knowledge Instruction (ITKI) och löper över en 14 månaders period.

Praktisk examination / flygprov

Efter att ha avslutat den relaterade flygutbildningen ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(H), dvs ett kommersiellt flygcertifikat som möjliggör tjänst som befälhavare eller styrman på ett helikopter företag.

FAS 1

Under fas 1 görs flygövningar till den första soloflygningen. Denna del omfattar totalt minst 12 timmars flygutbildning i dubbelkommando i en helikopter (dvs flygning med lärare) och inkluderar bland annat:

– Förberedelser före flygning, inkluderat beräkning av massa och balans, yttre inspektion av helikopter, prestandaberäkningar, helikopter service mm.

– Operationella procedurer i närheten av en flygplats, inklusive trafikvarv, undvikande av kollision med annat luftfartyg och operationella förfaranden i samband med start och landning.

– Flygning och kontroll över helikoptern med hjälp av yttre visuella referenser.

– Starter, landningar, hovring, svängar och normala övergångar från och till hovring.

– Nödsituationer, grundläggande auto-rotationer, simulerat motorbortfall, och hantering av fel och nödlägen relevant för helikopter typen.

FAS 2

Fas 2 är en omfattande fas som inkluderar mängder av olika flygövningar och längre navigationsflygningar till och från andra flygplatser och flygfält. Denna fas omfattar en total flygtid på minst 123 timmar, varav 73 timmar i dubbelkommando, 15 timmars soloflygning och 35 flygtimmar som SPIC. Flygpassen innehåller bland annat följande moment:

– Flygning sidled och bakåtflygning, vändning på plats.

– Sättningar eller avancerad auto-rotation och simulerade landningar med motorbortfall, nödlandningsövningar. Simulerade funktionsstörningar och åtgärder vid nödsituationer vid funktionsfel hos motorer, reglage, elektriska och hydrauliska system.

– Branta svängar.

– Övergångar, snabbstopp, manövrer i vindstilla förhållanden, sluttande marklandningar och starter.

– Begränsad effekt och på främmande område, inklusive inflygningar till och från obelagda platser.

– Flygning enbart med grundläggande flyginstrument, inklusive slutförandet av en 180 graders sväng och återhämtning från ovanliga attityder för att simulera oavsiktligt inträde i moln.

– Distansflygning med hjälpa av yttre visuella referenser, ”död räkning” och navigering med hjälpa av radionavigeringshjälpmedel.

– Flygningar till olika flygplats och angörande av tillhörande trafikvarv.

– Flygning till och från kontrollerade flygplatser, förtrogenhet med flygtrafikledningsprocedurer, radiokommunikationsförfaranden och fraseologi.

– Tillämpning och tolkning av meteorologiskt underlag (briefing), utvärdering av väderförhållanden för flygning och användning av relevant underlag.

– Mörkerflygning, inbegripet starter och landningar som befälhavare.

Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning