Teori 4 delar

Utbildningen består utav fyra teoridelar som är uppdelat i grundläggande teori, avancerad teori, Multi Crew Cooperation och tekniska kurser.

Basic Theoretical Knowledge instruction 150h 

Målet med denna kursen är att ge studenten en introduktion och en överblick över alla ämnen som omfattas av den avancerade teoriutbildningen senare under utbildningen. Målet och innehållet i den grundläggande teoriundervisningen skall motsvara en teoriutbildningskurs för en Private Pilot License (PPL).

Denna modul kommer att löpa längs fas 1 och 2 av den praktiska flygutbildningen och kommer innehålla totalt 150 timmars undervisning, uppdelat i 120 timmar av instruktörsledd och klassrumsbaserad undervisning och 30 timmar med teoretiska examinationer, inklusive återkoppling av provresultat. Det finns ett internt skoltest (Qualification Test, QT) per ämne i slutet av teorin.

Ämnen under grundläggande teoriutbildningen

• Airlaw
• Aircraft General Knowledge
• Flight Planning and Performance
• Navigation
• Human Performance and limitations
• Meteorology
• Operational Procedures
• Principles of flight
• Communications

 

Advanced Theoretical Knowledge instruction 650h

Målet med den avancerade teoriutbildningen är att ge studenten en bred och djupgående förståelse av de ämnen som ingår. Denna delen kommer att köras längs fas 3 och 4 av den praktiska flygutbildningen. Målet och innehållet i den avancerade teoriundervisningen skall motsvara en teoriutbildningskurs för Airline Transport Pilot License (ATPL).

Denna del omfattar totalt 650 timmars undervisning, uppdelat i 570 timmar av instruktörsledd och klassrumsbaserad undervisning och 80 timmar med teoretiska examination, inklusive återkoppling av provresultat. Teoridelen är uppdelad i fyra “block”, där varje block innehåller 3-4 ämnen. Vid fullbordandet av varje block, kommer det att finnas ett teoriprov från skolan (Qualification Test, QT) liksom ett test från Transportstyrelsen i varje ämne (CAA prov).

Ämnen under avancerade teoriutbildningen

• Airlaw
• Aircraft General Knowledge
• Instrumentation
• Mass and Balance
• Performance
• Flight Planning and Monitoring
• Human Performance and limitations
• Meteorology
• General Navigation
• Radio Navigation
• Operational Procedures
• Principles of flight
• Communications

Multi Crew Cooperation Theory 30h

Multi Crew Cooperation (MCC) är en isolerad teoridel som sträcker sig längs fas 5 i den praktiska flygdelen. Denna delen inkluderar totalt 30h lärarledd undervisning. Vid avslutandet av teoridelen kommer ingen teoretisk examination.

Aeroplane Operational and Technical instruction 30h

När studenten introduceras till en ny typ av flygplan måste en teknisk och operativ genomgång genomföras, som en del av utbildningsprogrammet. ATP(A) programmet involverar träning i minst ett enmotorigt flygplan och ett tvåmotorigt flygplan.

Tekniska och operativa instruktioner skall ges när det anses vara lämpligt för studenten. Vid avslutandet av den tekniska och operativa utbildningen ges ett tekniskt / operativt prov.

Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning