Teori 4 delar

Basic Theoretical Knowledge Instruction

Målet med denna kursen är att ge studenten en introduktion och en överblick över alla ämnen som omfattas av den avancerade teoriutbildningen senare under utbildningen. Målet och innehållet i den grundläggande teoriundervisningen skall motsvara en teoriutbildningskurs för en Private Pilot License (PPL).

Ämnen under grundläggande teoriutbildningen

 • Air Law
 • Aircraft General Knowledge
 • Flight Planning and Performance
 • Navigation
 • Human Performance and Limitations
 • Meteorology
 • Operational Procedures
 • Principles of Flight
 • Communications

 

Advanced Theoretical Knowledge Instruction 

Målet med den avancerade teoriutbildningen är att ge studenten en bred och djupgående förståelse av de ämnen som ingår. Målet och innehållet i den avancerade teoriundervisningen skall motsvara en teoriutbildningskurs för Airline Transport Pilot License (ATPL).

Ämnen under avancerade teoriutbildningen

 • Air Law
 • Aircraft General Knowledge
 • Instrumentation
 • Mass and Balance
 • Performance
 • Flight Planning and Monitoring
 • Human Performance and Limitations
 • Meteorology
 • General Navigation
 • Radio Navigation
 • Operational Procedures
 • Principles of Flight
 • Communications

Multi Crew Cooperation Theory

Multi Crew Cooperation (MCC) är en isolerad teoridel som sträcker sig längs fas 5 i den praktiska flygdelen.

Aeroplane Operational and Technical instruction

När studenten introduceras till en ny typ av flygplan måste en teknisk och operativ genomgång genomföras, som en del av utbildningsprogrammet. ATP(A) programmet involverar träning i minst ett enmotorigt flygplan och ett tvåmotorigt flygplan.

Tekniska och operativa instruktioner skall ges när det anses vara lämpligt för studenten. Vid avslutandet av den tekniska och operativa utbildningen ges ett tekniskt / operativt prov.

Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning