Kostnader och antagning

KOSTNADER OCH ANTAGNING

Integrerad Trafikflygarutbildning, inkl praktik (LIA), 96 veckor. CSN-berättigad upp till 523 680 kr (bidrag och studielån). Kostnad: 849 000 kr.

Vad kostar det att bli pilot – flygplan

Kursavgiften utgörs av följande delar:

  • Den första delen är en anmälningsavgift på 119.000 kr och avgiften inbetalas i sin helhet innan utbildningsstart. Denna summa betalas endast tillbaka om man inte erhåller ett Medical Class 1 eller klarar flygpsykologiskt test innan kursstart. Efter påbörjad utbildning finns ej möjlighet till att få anmälningsavgiften återbetald.
  • Den andra delen är avgifter i samband med genomförandet av praktiska flyg- och simulatorlektioner : ”Pay-as-you-fly”. Det innebär att avgiften uppstår först när studenten har genomfört ett flyg eller simulatorpass. Därför varierar avgifterna beroende på vart i utbildningen man befinner sig. Nedan finns ett uppskattat kostnadsflöde som visar hur kostnaderna kan sprida sig under utbildningstiden.

Finansiering
Svensk Pilotutbildning kommer tillsammans med dig att sitta ner och skräddarsy en finansiell lösning som passar just dig. Vi samarbetar med olika finansiella institutioner som CSN och Swedbank.

CSN
Bidrag på 791kr/vecka i 96 veckor och studielån på 1820kr/vecka i 96 veckor. Dessutom kan man få ett lån till undervisningsavgift på 2912kr/vecka i 96 veckor. Totalt bidrag och studielån från CSN = ca 540 000 kr. (Tilläggslån och lån för certifikatkostnader och liknande kan också vara möjligt).

Kostnadsflöde Pay-as-you-fly 

Pay-as-you-fly avgifterna för studenten blir cirka 21.000 kr per månad under första utbildningsåret (månad 1-12) samt 23.500 kr per månad, månad 13-20. Månad 21-24 uppgår kostnaderna till cirka 40.000 kr in per månad. Vad påverkar flygkostnaderna per månad? Antalet planerade flygpass beror på vilken fas i studierna studenten befinner sig i, och sedan krävs rätt väder och vind för att genomföra flygning. Alla utbildningsmoment genomförs i Göteborg.

Utöver studerandeavgifterna som betalas till skolan tillkommer kostnader som ligger utanför skolans regi, såsom Medicinskt Intyg, litteratur, Transportstyrelsens certifikat. Dessa övriga kostnader uppskattas till cirka 44.000 kr under utbildningstiden.

Antagningsprocessen till start våren 2019, 7 januari.

31 okt: sista dag att delta på Recruitment Day för att söka en av de 12 CSN-berättigade platserna (går du vidare till steg två i rekryteringsprocessen gäller nedanstående datum)

8 nov: sista dag att göra steg två i rekryteringsprocessen Kompassen (bokas efter det att du fått besked att du gått vidare efter Recruitment Day)

26 nov: antagningsbesked, du får besked om en beviljad CSN plats, reservplats eller EJ antagen

21 nov: fysikprov (för dig som saknar fysik 1a finns möjlighet att göra ett fysikprov hos Svensk Pilotutbildning)

3 dec: tacka ja/nej till din plats

10 dec: behöver vi senast ha mottagit betyg, medical class 1, flygpsykologiskt lämplighetstest samt utdrag ur Polisens belastningsregister.

7 jan: kursstart

Betygskrav

Gymnasieexamen innehållande
-matematik 2 a, b eller c
-engelska 6
(om du inte har betyg i Ma 2 a, b eller c eller Eng 6, kontakt studievägledare på din skola/i din kommun för att se vilka alternativ som finns för att läsa upp via distans/snabbkurs eller liknande så att det är klart senast 10 dec)
-fysik 1 a (saknar du detta betyg går det bra att göra ett fysikprov hos Svensk Pilotutbildning 21 nov)

Medical class 1, förstagångsundersökning:

http://www.flygmedc.se/flygmedicin/

https://www.aleris.se/Har-finns-vi/Stockholm/Sjukvard/Aleris-Flyg-och-Dykmedicinskt-Centrum/Exempel-pa-undersokningar11/

Flygpsykologiskt lämplighetstest:

http://www.scandinaviskflygpsykologi.se/yh-test/

http://www.flygmedc.se/flygpsykologi/

http://www.siap.se/

http://www.interpersona.se/

Utdrag från Polisens belastningsregister:

https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-3.pdf

Fler frågor om att bli pilot

Under fliken Vanliga Frågor på hemsidan hittar du svar på det mesta gällande pilotutbildningen.

Antagningsprocessen till start hösten 2019, start juli/aug.

Mer information om antagning till start juli/aug 2019 kommer inom kort.

Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning