Kostnader och upplägg

Vad kostar det att bli pilot – flygplan

Kursavgiften utgörs av följande delar:

  • Den första delen är en anmälningsavgift på 119.000 kr och avgiften inbetalas i sin helhet innan utbildningsstart. Denna summa betalas endast tillbaka om man inte erhåller ett Medical Class 1 eller klarar flygpsykologiskt test innan kursstart. Efter påbörjad utbildning finns ej möjlighet till att få anmälningsavgiften återbetald.
  • Den andra delen är avgifter i samband med genomförandet av praktiska flyg- och simulatorlektioner : ”Pay-as-you-fly”. Det innebär att avgiften uppstår först när studenten har genomfört ett flyg eller simulatorpass. Därför varierar avgifterna beroende på vart i utbildningen man befinner sig. Nedan finns ett uppskattat kostnadsflöde som visar hur kostnaderna kan sprida sig under utbildningstiden.

TVÅ UTBILDNINGSALTERNATIV

  1. Integrerad Trafikflygarutbildning, inkl praktik (LIA), 96 veckor. CSN-berättigad upp till 523 680 kr (bidrag och studielån). Kostnad: 849 000 kr.
  2. Integrerad Trafikflygarutbildning, UTAN praktik, 18-22 månader, INTE CSN-berättigad. Kostnad 795 000 kr.

 

Finansiering
Svensk Pilotutbildning kommer tillsammans med dig att sitta ner och skräddarsy en finansiell lösning som passar just dig. Vi samarbetar med olika finansiella institutioner som CSN och Swedbank.

Går du alternativ 1 enligt ovan så inkluderar CSN bidrag på 723kr/vecka i 96 veckor och studielån på 1820kr/vecka i 96 veckor. Dessutom kan man få ett lån till undervisningsavgift på 2912kr/vecka i 96 veckor. Totalt bidrag och studielån från CSN = 523.680 kr. (Tilläggslån och lån för certifikatkostnader och liknande kan också vara möjligt).

Kostnadsflöde Pay-as-you-fly 

Pay-as-you-fly avgifterna för studenten blir cirka 21.000 kr per månad under första utbildningsåret (månad 1-12) samt 23.500 kr per månad, månad 13-20. Månad 21-24 uppgår kostnaderna till cirka 40.000 kr in per månad. Vad påverkar flygkostnaderna per månad? Antalet planerade flygpass beror på vilken fas i studierna studenten befinner sig i, och sedan krävs rätt väder och vind för att genomföra flygning. Alla utbildningsmoment genomförs i Göteborg.

Utöver studerandeavgifterna som betalas till skolan tillkommer kostnader som ligger utanför skolans regi, såsom Medicinskt Intyg, litteratur, Transportstyrelsens certifikat. Dessa övriga kostnader uppskattas till cirka 44.000 kr under utbildningstiden.

 

Fler frågor om att bli pilot

Under fliken Vanliga Frågor på hemsidan hittar du svar på det mesta gällande pilotutbildningen.

Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning