Kostnader och upplägg

Vad kostar det att bli pilot – flygplan

Kursavgiften utgörs av två delar:

  • Den första delen är en anmälningsavgift på 119.000 kr och avgiften inbetalas i sin helhet innan utbildningsstart. Efter påbörjad utbildning finns ej möjlighet till att få anmälningsavgiften återbetald.
  • Den andra delen är avgifter i samband med genomförandet av praktiska flyg- och simulatorlektioner : ”Pay-as-you-fly”. Det innebär att avgiften uppstår först när studenten har genomfört ett flyg eller simulatorpass. Därför varierar avgifterna beroende på vart i utbildningen man befinner sig. Nedan finns ett uppskattat kostnadsflöde som visar hur kostnaderna kan sprida sig under utbildningstiden.

Totalt kostar Trafikflygarutbildningen år 2017: 769.000 kr.

CSN-berättigad pilotutbildning

Trafikflygarutbildningen på flygplan är CSN berättigad med upp till 612 000 kr. Beloppet innefattar både bidrag och lån.

Kostnadsflöde Pay-as-you-fly Tabell A rev3

Pay-as-you-fly avgifterna för studenten blir cirka 21.000 kr per månad under första utbildningsåret (månad 1-12) samt 23.500 kr per månad, månad 13-20. Månad 21-24 uppgår kostnaderna till cirka 40.000 kr in per månad. Vad påverkar flygkostnaderna per månad? Antalet planerade flygpass beror på vilken fas i studierna studenten befinner sig i, och sedan krävs rätt väder och vind för att genomföra flygning. Därför är kartan med kostnadsflödet nedan endast en uppskattning, den totala kostnaden för flygutbildningen på 769.000 kr är samma oavsett i vilken månad flygningen genomförs. Alla utbildningsmoment genomförs i Göteborg.

Utöver studerandeavgifterna som betalas till skolan tillkommer kostnader som ligger utanför skolans regi, såsom Medicinskt Intyg, Flygpsykologisk Lämplighetstest, litteratur, Transportstyrelsens certifikat. Dessa övriga kostnader uppskattas till cirka 50.000 kr under utbildningstiden.

Antagning för att bli pilot – flygplan

Antagningskraven för att komma in på Trafikflygarutbildningen hittar du här.

Fler frågor om att bli pilot

Under fliken Vanliga Frågor på hemsidan hittar du svar på det mesta gällande pilotutbildningen.

Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning