Flygning fas 1-5

KURSPLAN: FAS 1 – Grundläggande visuell flygutbildning
Fas 1 omfattar flygövningar i enmotoriga flygplan upp till den första soloflygningen. Denna fas omfattar praktiska moment och manövrar enligt följande:

• Förberedelser inför flygning (beräkning av massa och balans, inspektion av flygplanet).
• Trafikvarv inklusive start och landningsövningar, undvikande av kollision inom flygplatsområdet.
• Manövrering av flygplanet med hjälp av yttre visuella referenser.
• Flygning i kritiskt låga farter, ingång och hävande av full stall samt undvikande av spin.
• Urgång ur onormala flyglägen, simulerat motorbortfall och nödlägesträning.

KURSPLAN: FAS 2 – Visuell flygutbildning Fortsättning

Fas 2 omfattar flygövningar i enmotoriga flygplan upp till den första långnavigationsflygningen i enkelkommando (flygning utan lärare). Denna fas omfattar praktiska moment och manövrar enligt följande:

• Start- och landningsövningar på korta flygfält.
• Grundläggande flygövningar med hjälp av instrument.
• Långnavigationsflygning med hjälp av visuella referenser och radionavigationshjälpmedel.
• Trafikvarv med start och landningsövningar på olika närliggande flygplatser.
• Start och landningsövningar i sidvind.
• Hantering och förfaranden vid nödlägen samt hantering av simulerade fel på olika system i flygplanet.
• Flygning till och från flygplatser, passering av olika luftrum.
• Inflygning mot internationella kontrollerade flygplatser med tillhörande procedurer och radiofraseologi.
• Tolkning av meteorologisk data för flygning och användning av flyginformationstjänst.

KURSPLAN: FAS 3 – Mörker- och distansflygning

Denna fas omfattar praktiska moment och manövrar enligt följande:

• Flygning med kritiskt höga farter, igenkännande och hävande av spin.
• Mörkerflygutbildning.
• Solodistansflygning.
• Trafikvarv med start och landning i olika väderföhållanden.

KURSPLAN: FAS 4 – Instrument- och tvåmotorflygning

Fas 4 omfattar flygövningar upp till instrumentbehörighet på flermotoriga flygplan.  Flygning görs i både enmotoriga flygplan, flermotorflygplan samt i simulator.

KURSPLAN: FAS 5 – Multi-crew cooperation

Multi Crew Cooperation (MCC) fasen omfattar realistisk flygning som genomförs med verkliga operativa flygbolagsprocedurer i en full motion Boeing 737- simulator. I denna fasen lär man sig att arbeta i ett tvåpilotsystem i realistiska flygbolagsförhållanden. MCC fasen är indelad i 3 moduler:

• Teoriundervisning.
• Mock-up utbildning och självstudier.
• Praktisk flygutbildning i en Boeing 737-simulator

Läs om teoridelen på Integrerad Trafikflygarutbildning här

Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning