Upplägg flyglärarutbildning

Utbildningen bedrivs som heltidsstudier under 12 månader, vilket inbegriper planerad tid för lov/ledigheter, och genomförs i enlighet med skolans, utav Transportstyrelsen och Yrkeshögskolemyndigheten, godkända kursplaner.

Utbildningen är uppdelad i fem (5) kurser eller delmoment, och teoretisk och praktisk undervisning varvas och integreras genom hela utbildningens gång.

Teoriundervisningen bedrivs i sin helhet som traditionell klassrumsundervisning med en lärare som ledder föreläsningar/lektioner för hela klassen. Som komplement till den traditionella klassrumsundervisningen tillhandahålls lärareleverna med möjligheter till fördjupande studier med datorbaserade utbildningsprogram och andra hjälpmedel. I utbildningen ingår även en begränsad mängd övervakat eget arbete (t.ex. examensarbete).

Den praktiska delen av utbildningen med tillhörande genomgång före och efter flygning, genomförs individuellt med instruktören eller i den mån som det är möjligt – parvis (två lärarelever).

Utbildningen består av följande fem (5) kurser och dessa organiseras enligt följande upplägg:

  1. Pedagogisk grundutbildning (Teaching and Learning).
  2. Ämnesrelaterad teorikunskap.
  3. Praktisk flygutbildning.
  4. Flyglärarpraktik / Lärande i Arbete (LIA).
  5. Examensarbete.

Utbildningen inleds med kursen ’Pedagogisk grundutbildning’ (teaching and Learning).

Efter att den pedagogiska grundutbildningen avslutats så följs den upp av kursen ’Ämnesrelaterad teorikunskap’ som efter ett tag kommer att löpa parallellt med kursen ’Praktisk flygutbildning’. Detta görs för att säkerställa en lämplig och balanserad integration av teori och praktik i utbildningens inledningsfas.

Efter avslutande av kursen ’Ämnesrelaterad teorikunskap”, så fortsätter den praktiska utbildningen allena tills dess att den avslutas med ett kompetensprov för en kontrollant utsedd av Transportstyrelsen. Tidsplanen för ovanstående steg är ca 4 månader.

Därefter fortsätter utbildningen med kursen ”Flyglärarpraktik” som är LIA-delen av utbildningen och görs följaktligen hos en LIA-arbetsplats samtidigt som lärareleven parallellt med detta arbetar med sitt examensarbete. Tidsplanen för LIA och examensarbete är ca 8 månader.

All utbildning kommer att bedrivas och i sin helhet utgå från skolans faciliteter förlagda på Göteborg City Airport.

Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning